VIETNAM AIRLINES TRANG BỊ CÁC VẬT TƯ Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho hành khách và tổ bay trong các chuyến bay thường lệ và trên các chuyến bay có mức độ rủi ro cao - vận chuyển công dân từ nước ngoài về nước, Vietnam Airlines trang bị các vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hỗ trợ 24/7

 • Ngọc
  Ngọc
 • Hằng
  Hằng
 • Thủy
  Thủy
 • Huyền
  Huyền

H o t l i n e

03 9900 1100

Tin tức liên quan